Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zapytanie ofertowe

Utworzono dnia 12.07.2016
Czcionka:

ZAMAWIAJACY:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie
reprezentowany przez Kierownika GOPS
z siedzibą ul. Parkowa 5,
37-433 Bojanów


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie realizując zamówienie na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostawy materiałów biurowych na potrzeby GOPS w Bojanowie w 2015 roku.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie
Wykaz materiałów zawiera załącznik nr 2 do niniejszego pisma

2. wymagany termin realizacji zamówienia: 31.12.2015 r.

3. opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

-    ofertę należy sporządzić w języku polskim
-    ofertę cenową należy złożyć na załączonym formularzu cenowym załącznik nr 1 wraz z załącznikiem nr 2
-    cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z  realizacją przedmiotu zamówienia
-    wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 2 ilości materiałów biurowych są szacunkowe i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia
-    ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę będą stałe przez okres realizacji zamówienia    

4. Kryterium oceny ofert:

Cena – 100%

5. miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

Ofertę należy przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie , ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów, faksem na nr 015 870 83 26 lub drogą elektroniczną na adres e-mail     gopsbojanow@gmail.com w terminie do dnia 27 marca 2015 roku do godz. 13ºº

6. Osoby uprawnione do kontaktów

Maria Stanisławska – Błądek tel. 0-15 8708 738

Zegar

Kalendarium

Październik 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny