Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dom Opieki Dziennej w Maziarni

Utworzono dnia 01.06.2018
Czcionka:


TYTUŁ PROJEKTU: Dom Opieki Dziennej w Maziarni, Gmina Bojanów

NAZWA PROGRAMU: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014– 2020

NR I NAZWA OSI PRIORYTETOWEJ: VIII Integracja Społeczna

NR I NAZWA DZIAŁANIA: Działanie: 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

BENEFICJENT: Gmina Bojanów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie

Opis Projektu:

Zadania jakie będą realizowane w ramach projektu:

1. Adaptacja i zakup wyposażenia Domu Opieki Dziennej w Maziarni

2. Organizacja opieki dziennej dla 30 uczestników w Domu Opieki Dziennej w Maziarni

Grupą docelową projektu są osoby niesamodzielne powyżej 60 roku życia w przypadku kobiet i 65 roku życia w przypadku mężczyzn (osoby, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ,będące mieszkańcami Gminy Bojanów

Dom Opieki Dziennej będzie ośrodkiem wsparcia zapewniającym całodzienne specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej.

W ramach zadania zostanie przeprowadzona adaptacja budynku w Bojanowie i jego wyposażenie w niezbędny sprzęt i umeblowanie

Na potrzeby projektu wykorzystywane będą 4 sale przeznaczone do realizacji zajęć, pokój administracyjny, pokój wypoczynkowy, jadalnia, kuchnia, łazienki, na parterze zostanie wydzielona szatnia oraz pomieszczenie gospodarcze. Budynek będzie wyposażony w windę, ponieważ wszystkie sale przeznaczone na zajęcia znajdują się na piętrze.

Sale zostaną odnowione (malowanie, zmiana wykładziny) i odpowiednio wyposażone, łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

W ramach zadania zatrudniony zostanie dyrektor Ośrodka oraz dwóch opiekunów.

Uczestnicy będą mieli zapewnione wyżywienie, oraz dowóz do ośrodka, jeżeli nie będą w stanie samodzielnie dojechać.

Termin realizacji zadania 01.06.2018-31.12.2020

Koszt całkowity 1 809 192,00 zł

Wkład własny 91 188,72 zł

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020– 1 718 003,28 zł

Cele projektu:

Zwiększenie dostępu 30 osób niesamodzielnych (os. zagrożonych ubóstwem lub zagrożonych wykluczeniem społecznym), w tym 24 kobiet do dziennej opieki poprzez utworzenie dla nich miejsc opieki w nowo utworzonym ośrodku zapewniającym opiekę dzienną (DOD) w Gminie Bojanów (Powiat Stalowowolski) do 31.12.2020

Główne wskaźniki:

Wskaźniki rezultatu:

1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu: 33

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystają z całodziennych usług opiekuńczych i wsparcia opiekunów w trakcie pobytu w DOD : 30

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystają z usług świadczonych w lokalnej społeczności przez Wnioskodawcę : 30

4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które będą uczestniczyć w zajęciach : 30

5. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu : 30

Wskaźniki produktu:

  1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 30
  2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie :30
  3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zostały objęte doradztwem specjalistycznym (prawnik/psycholog/terapeuta) : 30
  4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczaniem społecznym ,które zostały objęte zajęciami (artystycznymi, sportowo-rekreacyjnymi, społeczno-kulturowymi, oraz kulinarnymi): 30
  5. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami : 1

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny