Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia Rodzinne

Czcionka:

Świadczenia rodzinne przysługują:
1.  obywatelom polskim;
2.  cudzoziemcom:
a)  do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
b)  jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
c)  przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa w ust. 2, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.Zasiłek rodzinny ma na celu częsciowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przyznawany jest na okres zasiłkowy – od 1 listopad do 31 października nastepnego roku kalendarzowego.
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje:

  1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka
  2. opiekunowu faktycznemu dziecka
  3. osobie uczącej się

AKTUALNOŚCI:

Informacja

Utworzono dnia 19.08.2016
       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie informuje, iż zbliża się nowy okres zasiłkowy 2016/2017 od 01.11.2016 r do 31.10.2017 r. Chcąc nadal pobierać świadczenia rodzinne należy o nie zawnioskować. Terminy składania wniosków ściśle określa...
czytaj dalej na temat: Informacja

Informacja

Utworzono dnia 12.07.2016
Informacja w sprawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( Dz. U. z 2014 r. , poz. 567)  Gminny...
czytaj dalej na temat: Informacja

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Utworzono dnia 12.07.2016
Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie...
czytaj dalej na temat: Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny