Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Czcionka:

Zarządzeniem Nr 91/2015 Wójt Gminy Bojanów z dnia 14 września 2015 roku powołał Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Bojanów.

Celem Zespołu jest:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • Policji,
 • Oświaty,
 • ochrony zdrowia,
 • organizacji pozarządowych,
 • kuratorów sądowych.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego mogą wchodzić również prokuratorzy i przedstawiciele podmiotów innych niż określone w ust. 2, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bojanowie, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów

Przewodniczącą Zespołu jest Pani Maria Stanisławska-Błądek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie.

Wymienione działania prowadzone są w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”.

W indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie Zespół może powołać grupę roboczą - zespół specjalistów, którzy bezpośrednio współpracują z rodziną.      

Zespół Interdyscyplinarny ponadto:

opracowuje instrukcje, strategie i procedury postępowania w sytuacji rozpoznania przemocy w rodzinie

monitoruje i ocenia pracę grup roboczych według przyjętych przez siebie założeń i wytycznych

podejmuje działania informacyjne i profilaktyczne przez edukację społeczności lokalnej i rodzin zagrożonych przemocą

podejmuje działania nakierowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry realizującej działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

wdraża działania usprawniające pracę grup roboczych.

 

Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują Naszej pomocy zgłoś to do:

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów
tel. 0-15 870 87 38

e-mail: gopsbojanow@gmail.com

Gdzie również można szukać pomocy:

 • Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli, ul. Popiełuszki 24, tel: 15 877-33-99
 • Prokuratura Rejonowa w Stalowej woli, ul. Popiełuszki 16, tel. 15 643-47-00
 • Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, ul. Polna 18, tel. 15 642-52-93
 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą ,,Tarcza" w Stalowej Woli, ul. Popiełuszki 4, pok. 21, tel. 512-939-994
 • Zespół interdyscyplinarny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bojanowie, ul. Parkowa 5, tel. 15 870-87-38, pok. 6
 • Posterunek Policji w Bojanowie, ul. Parkowa 3, tel. 15 877-33-71

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

AKTUALNOŚCI:

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Październik 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny