Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O programie

Czcionka:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie od 2008 roku realizauje projekt  “Czas na aktywność w gminie Bojanów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,Poddziałanie : 7.1.1. Rozwój i Upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt jest skierowany do osób, których sytuacja materialna, rodzinna czy społeczna jest trudna  i wymaga  wsparcia ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Uczestnikami projektu są osoby zameldowane na terenie gminy Bojanów, długotrwale bezrobotne (powyżej 12 miesięcy), poszukujące pracy, nie pozostające w zatrudnieniu, będące w wieku aktywności zawodowej i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów        o pomocy społecznej.

Wybór uczestników projektu uzasadniony jest analizą potrzeb klientów GOPS oraz potrzebami pomocy społecznej w gminie Bojanów, wyrażonymi w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Głównym celem projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez udzielenie pomocy i wsparcia osobom bezrobotnym i korzystających z pomocy społecznej do aktywnego powrotu do życia społecznego i zawodowego.

Jednym z najważniejszych narzędzi stosowanych przy realizacji projektu będzie kontrakt socjalny, którego wdrożenie przyczynia się do aktywizacji zawodowej i społecznej osób będących klientami pomocy społecznej. Wsparcie udzielane w ramach kontraktu socjalnego wymaga zaangażowania     i odpowiedzialności osoby do której pomoc jest skierowana.

W 2008 roku do kontraktu socjalnego w projekcie „Czas na aktywność w gminie Bojanów” przystąpiło 8 kobiet, dla których zorganizowano m.in. :

–      doradztwo zawodowe;

–      badania profilaktyczne zdrowotne;

–      kursy zawodowe: Podstawy obsługi komputera wraz z obsługą kasy fiskalnej oraz Kucharz-Catering-Organizacja imprez okolicznościowych;

–      warsztaty umiejętności społecznych;

–      praca socjalna wraz ze wsparciem finansowym.

W 2009 roku w projekcie udział wzięło 10 osób (9 kobiet i 1 mężczyzna) dla których przygotowano:

–      doradztwo zawodowe;

–      badania profilaktyczne zdrowotne;

–      kursy zawodowe: Opiekunka osób starszych i chorych, Florystyka i bukieciarstwo,Obsługa wózków widłowych z napędem silnikowym;

–      warsztaty umiejętności społecznych;

–      praca socjalna wraz ze wsparciem finansowym.

W 2010 roku do projektu przystąpiło 9 osób (7 kobiet i 2 mężczyzn), którzy przeszli:

–      blok doradztwa zawodowego;

–      badania profilaktyczne zdrowotne;

–      kursy zawodowe: Podstawy obsługi komputera i kasy fiskalnej, Mała gastronomia z obsługą ceteringową, Magazynier/obsługa wózków widłowych
        z napędem silnikowym, a także obecnie realizowane szkolenie dla kobiet Automotywacja, rozwój osobisty i kreowanie wizerunku zewnętrznego;

–      warsztaty  umiejętności społecznych;

–      praca socjalna wraz ze wsparciem finansowym.

Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego całkowity koszt udziału w projekcie jest bezpłatny dla uczestników co zdecydowanie wpływa na atrakcyjność uczestnictwa w projekcie.       W ramach tych środków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej od 2008 roku jest również zatrudniony  pracownik, mający usprawnić realizację zadań  pomocy społecznej. W 2008 roku zostało też zakupione wyposażenie stanowiska pracy.

Projekt realizuje główny cel działania 7.1 Priorytetu VII POKL, jakim jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania pomocy społecznej.

Obecnie prowadzone są działania zmierzające ku pozyskaniu środków finansowych na 2011 rok oraz rekrutacji grupy osób uczestniczacych w projekcie “Czas na aktywność w gminie Bojanów”.

Zegar

Kalendarium

Październik 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny