Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zapytanie ofertowe

Utworzono dnia 12.07.2016
Czcionka:

ZAMAWIAJACY:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie
reprezentowany przez Kierownika GOPS
z siedzibą ul. Parkowa 5,
37-433 Bojanów


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie realizując zamówienie na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostawy materiałów biurowych na potrzeby GOPS w Bojanowie w 2014 roku.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie
Wykaz materiałów zawiera załącznik nr 2 do niniejszego pisma

-    ofertę należy sporządzić w języku polskim
-    ofertę cenową należy złożyć na załączonym formularzu cenowym załącznik nr 1 wraz z załącznikiem nr 2
-    cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z  realizacją przedmiotu zamówienia
-    wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 2 ilości materiałów biurowych są szacunkowe i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia
-    ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę będą stałe przez okres realizacji zamówienia    

4. Kryterium oceny ofert:

Cena – 100%

Ofertę należy przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie , ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów, faksem na nr 015 870 83 26 lub drogą elektroniczną na adres e-mail   gopsbojanow@gmail.com w terminie do dnia 20 marca 2014 roku do godz. 13ºº

6. Osoby uprawnione do kontaktów

Maria Stanisławska tel. 0-15 8708 738

Zegar

Kalendarium

Maj 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny